... a jejich používání v Evropské unii.

ÚvodZdravotní tvrzeníKosmetické přípravky

Popis kategorie - Kosmetické přípravky

Informace o výrobcích zařazených do kategorie kosmetických přípravků jsou regulovány především z hlediska účinků těchto výrobků na zdraví člověka.

Definice kosmetického přípravku

Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009, ze dne 30. listopadu 2009, o kosmetických přípravcích, kapitola 1, článek 2, odst. 1, písmeno a).: 

je „kosmetickým přípravkem“ jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů.

Další znaky výrobků v kategorii

  • přípravek má pouze kosmetické účinky,
  • přípravek se nesmí užívat vnitřně,
  • přípravek se nesmí aplikovat na poškozenou pokožku,
  • přípravku se nesmí mu přisuzovat schopnost léčit nebo předcházet lidským chorobám (šlo by o léčivý přípravek),
  • přípravek není biocidní (není patogenní vůči jakémukoliv živému organismu, včetně virů, bakterií, atd.)

Příklady výrobků

Může se jednat o pleťové a toaletní vody, deodoranty a antiperspiranty, přípravky pro péči o zuby a dutinu ústní, přípravky pro vnější intimní hygienu, apod.

Registrační povinnost

Na veškeré kosmetické přípravky se vztahuje registrační povinnost v systému CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) Evropské komise.

Dozorové orgány

Hlavním dozorovým orgánem pro výrobce a dovozce kosmetických přípravků je místně příslušná Krajská hygienická stanice. Jejím zřizovatelem a nadřízeným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

K vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, výrobků, k vyšetřování biologického materiálu a k provádění biologických expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního dozoru jsou zřízeny Státní zdravotní ústavy v Praze a Ostravě.

 

Evropská unie...

bojovník proti zdravému rozumu

a ochránce businessu farmaceutických koncernů před přírodou.

Go to top